Några tankar inför träningen i gymmet (och livet generellt):

  • Att se till att göra det man tycker om att göra (eller annars se till att lära sig tycka om det).
  • Att vara disciplinerad och hängiven allt man gör – oavsett vad. Hemligheten till framgång ligger i att upprätthålla bra vardagliga rutiner.
  • Att känna entusiasm och ha förmåga att hålla sig motiverad dag efter dag – även skitdagar.
  • Att aldrig tro att man är bättre än andra, utan istället att man kan lära sig något från alla.
  • Att ha bra förebilder att se upp till och lära ifrån.
  • Att alltid fortsätta att utmana sig själv.
  • Att alltid vara nyfiken och fortsätta söka nya kunskaper och lärdomar. Kunniga människor får större möjligheter att styra sina liv, medan de som saknar kunskaper ofta hamnar i position där andra väljer åt dem.
  • Att inse att äkta, långsiktig lycka handlar i många fall mer om att ha en förmåga att avstå från det man vill nu till förmån för det som man ytterst vill.