Att sätta upp mål för sin träning eller kost är ett viktigt steg för lyckade slutresultat. Men här gör många fel redan från början i och med att de sätter upp alldeles för diffusa mål. När man formulerar sina mål är det istället viktigt att man gör dem så tydliga och konkreta som möjligt. Så här kan skillnaden se ut mellan diffusa och konkreta mål:

 

Exempel på diffusa mål:

 

-          Jag ska gå ner i vikt efter nyår.

-          Jag ska börja tänka på vad jag äter.

-          Jag ska bli starkare i gymmet.

 

      Exempel på tydligt formulerade mål:

 

-         Jag ska träna måndag, onsdag, fredag kväll och sänka kroppsvikten 5 kg.

-         Jag ska äta 3000 kalorier utspritt på 5 mål mat om dagen.

-    Jag ska klara 140 kilo i bänkpress till den 1:a juni.

 

Mål som är konkret formulerade är både mera motivationshöjande och lättare att uppnå. När man väl har formulerat målen är det dags att utforma en plan för att nå dem…