Det finns många uppfattningar om hur strikt man ska träna med vikterna för att få bästa resultat i gymmet. Jag tänkte resonera lite kring detta.

Många betonar betydelse av att ha en bra mind-muscle connection (hjärna-muskelkontakt). Det handlar om förmågan att verkligen kunna känna hur muskeln arbetar, att kunna prickskjuta just de muskelfibrer man vill åt och aktivera dem maximalt. Man tränar alltså superstrikt och känner hur muskeln arbetar genom hela rörelsen. Detta sätt att träna tillåter bara  att  man kan ha lätta-måttligt tunga vikter.

Samtidigt som många hävdar att detta sätt att träna är helt avgörande för att få någon muskelutveckling överhuvudtaget, så ser man träningsvideor där proffsen står och slänger med jättevikter utan att verka ha så mycket muskelkontakt alls. De hävdar istället att tunga vikter är ett måste för att tvinga kroppen att bygga muskelmassa.

 

Så vem har rätt…? Tja, egentligen tror jag att båda metoderna kommer att öka muskelmassan.  Därför väljer jag personligen att använda båda tillvägagångssätten. Vissa pass tränar jag superstrikt (med lite lättare vikt) och andra pass tränar jag så tungt jag kan, fast utan att vara lika strikt i mitt utförande. Att kunna plocka det bästa ur två världar och inte vara så jädra tvärsäker att bara ett sätt är det enda rätta tror jag är en väg till lyckade resultat.