Måste man lyfta tungt för att musklerna ska växa? Min egen erfarenhet efter att ha spenderat 1000-tals timmar på olika gym är att det inte är nödvändigt. Att använda lättare vikter kan stimulera musklerna att växa lika mycket som att använda tyngre vikter - så länge man tränar till failure (absolut max). Det är snarare så att de flesta får bättre resultat av att träna med lättare vikter eftersom det ger bättre muskelkontakt och kontroll över rörelsen.


Nu har det även utförts en noggran forskningsstudie som bekräftar detta. Den publicerades nyligen i Journal of Applied Physiology och gick ut på att man lät ett stort antal testpersoner träna med antingen relativt lätta vikter eller betydligt tyngre vikter under en tio-veckors period. Det viktiga för båda testgrupperna var att alla skulle ta ut sig till max i varje set. När man mätte muskelutvecklingen hos samtliga deltagare efter periodens slut, så hade alla fått precis lika bra utveckling av muskelmassan. Det viktiga är alltså inte hur tungt man tränar, utan hur väl man lyckas pressa sig själv till max.