När man kollar på träningsvideor eller ser proffsen träna i verkligheten, så lägger man snart märke till att de sällan verkar gå till failure. Då börjar man undra om det egentligen är nödvändigt att träna till failure hela tiden...?

Träning till failure eller inte är en omdiskuterad fråga och vetenskapen har ännu inte kunnat ge ett helt definitivt svar. Det verkar dock som att fördelarna med att träna till failure står i förhållande till hur tunga vikter man använder. När du tränar med mycket tunga vikter (>80% av ditt 1rpm), så verkar det inte vara nödvändigt att pressa ut mesta möjliga antal reps från ett set. Du uppnår ett bra resultat trots att du stannar någon repetition från absolut failure. Det beror på att du får en så bra muskelaktivering av samtliga muskelfibrer av den tunga träningen.

Men om du använder lättare vikter (<80% av 1rpm), så blir det viktigare att ta åtminstone några sets till absolut failure. Det behövs för total aktivering av muskelfibrerna.

Man bör undvika att gå till failure alltför ofta (särskilt om man är en dopingfri byggare). Den bästa strategin verkar vara att periodisera hur ofta man går till failure. På det viset maximerar man sin muskelbyggarpotential samtidigt som man undviker de negativa effekterna av överträning.