Januari – månaden med löften, omstart och förnyelse. Det finns en hel industri uppbyggd kring konceptet ”nyårslöften”. De flesta gym skulle tvingas stänga om de inte kunde sälja medlemskort till alla som med dåligt samvete kommer insmygande efter nyår. Under den närmaste månaden kommer gymmen att vara fullbelägrade igen men sen börjar det tunnas ut under våren som vanligt.

Det tycks finnas två sorters människor: de som snackar om vad de ska göra och de som gör vad de snackar om. Visst vill man väl hellre tillhöra den senare kategorin...? För att göra det måste man bestämma sig för att de mål man sätter upp för sig själv ska fullföljas, oavsett vilka hinder som kan uppstå längs vägen.

Något man bör tänka på när man har beslutat sig för att sätta igång att träna eller äta hälsosammare, är att hjärnan förändras av erfarenheter. Våra vanor, både bra och dåliga, har fysiologiska motsvarigheter i upparbetade vägar och kopplingar i hjärnan. Genom att byta beteende, genom att lära nya saker, genom att öva att tänka på ett nytt sätt, så skapas nya kopplingar – nya tankebanor, bokstavligt talat.

Ju oftare man lyckas fullfölja ett mål desto lättare blir det i längden. Man lär sig att lita på sig själv och "fräser in" positiva tankemönster i hjärnbarken. För att ta ett exempel: Om man vet att man många gånger tidigare lyckats överkomma hinder som försökt komma i vägen för träningen, så ger det i sin tur extra mental styrka att överkomma hinder även nästa gång de uppstår.

För övrigt så skrev jag ett inlägg förra året vid den här tiden om hur man kommer igång med träningen .

Gymmet som det såg ut i december - lugnet före anstormningen...