Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity.”

Det här citatet kommer faktiskt från USA’s  (tidigare) president John F. Kennedy. Utan tvekan måste USA’s presidenter vara bland de mest upptagna personerna i världen. Ändå är de kända för att träna mycket. De har helt enkelt insett att för att orka jobba mycket, så behöver man en ordentlig mängd fysisk träning. Dessutom skärper fysisk träning den mentala förmågan. Nu gör ju de flesta människor precis tvärtom, alltså tränar mindre när de har mycket jobb och de motiverar detta med att ”de inte har tid”. Vadå, har de mindre tid än USA’s president…?