Tanken att anlita en instruktör som hjälper en att gå igenom övningarna på gymmet är förstås bra och jag tippar på att PT-branschen har en god framtid för sig.  Tråkigt bara att somliga personliga tränare är så dåliga och oengagerade. Jag har lagt märke till att många tränare bara kör igenom samma standardprogram oavsett klientens förutsättningar. Och vissa tycks bara se det som sin uppgift att stå med händerna i byxfickorna och hålla räkningen på antalet repetitioner klienten gör. Konstigt att folk är redo att betala 500 spänn i timmen för det...

Om man betalar för en PT rekommenderar jag att man åtminstone ska ställa vissa grundläggande minimikrav.

 

En Personlig Tränare ska:

 

-         Lära ut ett korrekt anatomiskt utförande.

-         Bidra med motivation.

-         Vara engagerad (utan engagemang spelar resten ingen roll).

-         Utarbeta en plan och utgå ifrån klientens specifika förutsättningar och         

            önskemål istället för att bara följa en färdiggjord mall.

-         Ta personligt ansvar för att klienten uppnår bra resultat.

-         Hålla sig uppdaterad kring ny forskning inom området träning/hälsa/kost.

-         Vara uppmärksam på klientens teknik under träningen och alltid redo att  

             korrigera denna. Tränarens uppgift är inte att stå och räkna repetitioner           eller heja på klienten  (detta gör en träningskamrat – inte en personlig      

           tränare).

-         Givetvis själv vara en god förebild vad gäller träning och hälsa