Tillbringade hela helgen ute i skogen. Kombinationen frisk skogsluft och hårt kroppsarbete får jag aldrig nog av.