Egentligen är det stor skillnad mellan drömmar och mål. En dröm är inget annat än en dröm precis som en vision bara är en vision. Ett mål å andra sidan är något man medvetet arbetar mot. Ett mål skulle man därför kunna definiera som en dröm med en tydlig deadline. För alla mäniskor som vill nå sin fulla potential, gäller det att fokusera på mål och inte drömmar. Idéer och koncept är ju inget annat än papperskonstruktioner tills de omvandlas till verklig handling.

 

Sen finns det människor som ser ut att ha upprättat den perfekta planen för sina mål men de lyckas aldrig tillämpa den i verkliga livet. De gör bara samma sak dag ut och dag in, år ut och år in. Men om man utför samma rutin varje dag, så kan man ju knappast förvänta sig att något ska bli annorlunda. Detta gäller såväl i livet i allmänhet som i träningslokalen. Om man gör samma övningar på samma sätt varje gång, så kommer man aldrig över sina platåer. Enda sättet att uppnå förbättringar är att ständigt utmana sig själv med nya metoder och tekniker. För många är det en dröm att komma i bra form, för andra är det ett mål. Man kan tydligt se vem som är vem…