När folk kommit så långt att de valt att anlita en instruktör på gymmet, så beror det antingen på att de vill höja sin träning till en ny nivå eller att de är nybörjare som vill lära sig rätt från början. 

I vilket fall, så lägger de ner mycket tid och pengar på sin aktivitet och därför är det viktigt att de får en tränare som verkligen engagerar sig. Man förväntar sig förstås mer än att tränaren bara ska slänga upp ett standardprogram som inte tar hänsyn till klientens individuella förutsättningar. Och man förväntar sig säkert betydligt mer än en PT som tror att hans uppgift bara är att hålla räkningen på antalet repetitioner man gör och slänger ut lite glada tillrop då och då.

Om man betalar för en PT rekommenderar jag att man åtminstone ska ställa vissa grundläggande minimikrav.

En Personlig Tränare ska:

  • Lära ut ett korrekt anatomiskt utförande.
  • Bidra med motivation.
  • Göra en ordentlig analys och sedan utarbeta en plan som utgår från klientens specifika förutsättningar och önskemål (istället för att bara följa en färdiggjord mall).
  • Ta personligt ansvar för att klienten uppnår bra resultat.
  • Hålla sig uppdaterad kring ny forskning inom området träning/hälsa/kost.
  • Vara uppmärksam på klientens teknik under träningen och alltid redo att korrigera denna. Tränarens uppgift är inte att stå och räkna repetitioner eller heja på klienten (detta gör en träningskamrat – inte en personlig tränare).
  • Givetvis själv vara en god förebild vad gäller träning och hälsa.
  • Vara personligt engagerad (utan engagemang spelar resten ingen roll).

För övrigt har jag upptäckt att en del tränare i sin iver att verka märkvärdiga hittar på egna hemsnickrade tok-övningar som de utsätter den intet ont anande klienten för…


Om din tränare utsätter dig för äventyr som dessa kanske det är läge att se sig om efter en ny...