Om jag skulle sammanfatta några riktlinjer som ger framgång, både i träningslokalen och livet generellt, så skulle det vara att göra dessa saker:

  • Att se till att göra det man tycker om att göra (eller annars se till att lära sig tycka om det).
  • Att vara disciplinerad och hängiven allt man gör – oavsett vad. Hemligheten till framgång ligger i att upprätthålla bra vardagliga rutiner.
  • Att känna entusiasm och ha förmåga att hålla sig motiverad dag efter dag – även skitdagar.
  • Att inte tro att man är bättre än andra, utan istället att man kan lära sig något från alla.
  • Att ha bra förebilder att se upp till och lära ifrån, och att alltid fortsätta att utmana sig själv.
  • Att ständigt vara nyfiken och fortsätta söka nya kunskaper och lärdomar. Kunniga människor får större möjligheter att styra sina liv, medan de som saknar kunskaper ofta hamnar i position där andra väljer åt dem.
  • Att inse att äkta, långsiktig lycka handlar i många fall mer om att ha en förmåga att avstå från det man vill nu till förmån för det som man ytterst vill.

          

          Ibland är de enklaste livsreglerna de mest geniala...