Januari – månaden med löften, omstart och förnyelse. Det finns en hel industri uppbyggd kring konceptet ”nyårslöften”. De flesta gym skulle tvingas stänga om de inte kunde sälja medlemskort till alla som med dåligt samvete kommer insmygande efter nyår. Under den närmaste månaden kommer gymmen att vara fullbelägrade igen men sen börjar det tunnas ut under våren som vanligt (undersökningar visar att över 50% av de som löser träningskort i januari upphör med sin träning före sommaren) .

Ibland brukar det sägas att det finnas två sorters människor: de som snackar om vad de ska göra och de som gör vad de snackar om. Visst vill man väl hellre tillhöra den senare kategorin...? För att göra det måste man bestämma sig för att de mål man sätter upp för sig själv ska fullföljas, oavsett vilka hinder som kan uppstå längs vägen.

Något man bör tänka på när man har beslutat sig för att sätta igång att träna eller äta hälsosammare, är att hjärnan förändras av erfarenheter. Våra vanor, både bra och dåliga, har fysiologiska motsvarigheter i upparbetade vägar och kopplingar i hjärnan. Genom att byta beteende, genom att lära nya saker, genom att öva att tänka på ett nytt sätt, så skapas nya kopplingar – nya tankebanor, bokstavligt talat. Ju oftare man lyckas fullfölja ett mål desto lättare blir det i längden. Man lär sig att lita på sig själv och "fräser in" positiva tankemönster i hjärnbarken. Så min uppmaning till alla de som just startat sin träning blir: håll i - det blir lättare med tiden!För övrigt tror jag att om fler gym såg ut som David Barton Gym i New York, så skulle nog folk tycka att det var trevligare att hålla sitt nyårslöfte.