En avgörande faktor för framgång med gymträningen är att man lyckas få en bra muscle/mind-connection (hjärna/muskel-kontakt).

 

Det är förmågan att verkligen kunna känna hur muskeln arbetar, att kunna prickskjuta just de muskelfibrer man vill åt och aktivera dem maximalt. För detta krävs att man är mentalt fullt närvarande i träningen och riktigt fokuserad på de muskler man ska träna. Att tänka på annat, fippla med mobilen eller babbla med sina träningspolare ger automatiskt dålig muskelkontakt. Istället måste man avskärma sig omvärlden och gå in i sig själv. Det är en förmåga som kan övas upp.

 

På sätt och vis kan detta liknas vid en form av meditation, vilket gör att man känner sig väldigt fräsch i skallen efteråt - ännu en positiv effekt av gymträning.