När man känner sig tom på energi beror det sällan på att man ätit för lite eller att musklerna skulle vara tömda på all sin energi. För vi har ju egentligen väldigt stora energireserver inlagrade i kroppen och de tar inte slut i första taget. Nej, trötthet sitter oftast i hjärnan och inte i kroppen.

Därför är det viktigt att göra sinnet starkt och kraftfullt om man ska bli effektiv i gymmet och nå sina träningsmål. Mental programmering är nycken till att känna sig energisk, både i träningslokalen och i vardagslivet. Man är det man tänker och blir det ens tankar är inriktade på. Kroppen gör det som sinnet säger att den ska göra. Äkta, ren mental styrka är vad som ger välbefinnande och kraft att genomföra sina planer.

Jag vill alltid vara i rätt mentalt tillstånd innan jag startar dagens träning. Det behövs om man ska få perfekt muskelkontakt och ett effektivt träningspass. Ett bra sätt att ladda mentalt inför träningen är att tänka igenom vilka övningar man ska utföra och föreställa sig hur det kommer att kännas. Att sätta sig ner några minuter före varje träningspass och gå igenom det i förväg är verkligen en investering som lönar sig.