När man känner sig tom på energi beror det sällan på att man ätit för lite eller att musklerna är helt tömda på energi. För egentligen har vi stora energireserver inlagrade i kroppen och de tar inte slut i första taget. Nej, trötthet sitter oftast i hjärnan och inte i kroppen. En lång dag på jobbet kan trötta ut oss mentalt men det går att göra en omstart när man åker från jobbet till träningslokalen.

Man måste göra sinnet starkt och kraftfullt om man ska bli effektiv i gymmet och nå sina träningsmål. Mental programmering är nycken till att känna sig energisk i träningslokalen. Man är det man tänker och blir det ens tankar är inriktade på. Kroppen gör det som sinnet säger att den ska göra. 

Jag vill alltid vara i rätt mentalt tillstånd innan jag startar dagens träning. Det behövs om man ska få perfekt muskelkontakt och ett effektivt träningspass. Ett bra sätt att ladda mentalt inför träningen är att tänka igenom vilka övningar man ska utföra och föreställa sig hur det kommer att kännas. Att sätta sig ner några minuter före varje träningspass och gå igenom det i förväg är verkligen en investering som lönar sig.

När man sedan går ut och startar upp sitt träningspass måste man vara fokuserad, man måste gå helt upp i träningen utan att distraheras av några andra tankar. Efter en stund kommer flytet. Det kan nästan beskrivas som ett meditativt tillstånd. Det tycker jag är de bästa stunderna i gymmet.