Att hitta inre motivation till sin träning är en avgörande förutsättning för att man ska fortsätta utvecklas i träningslokalen. Men motivation är verkligen inget som bara kommer av sig självt. Det är något man aktivt måste arbeta på att skapa – och behålla. För att få motivation måste man först övertyga sig själv om fördelarna med att göra en viss sak. Man kan inte bara göra det för att alla andra gör det eller för att någon tjatar på en. Man måste veta vad man själv får ut av det.

Nyligen publicerades en intressant artikel i International journal of sport and health science där man redogjorde för en vetenskaplig undersökning kring just området träningsmotivation. Man studerade 364 människor och deras träningsresultat efter 6 månader. Det visade sig att de som hade en egen inre drivkraft att träna hade betydligt bättre slutresultat än de som bara hade en yttre drivkraft (dvs erbjudits vissa förmåner).