Idag jag fick hem en intressant sammanställning från en vetenskaplig undersökning angående proteinintag (källa: Nutrition&Metabolism 2012:9(1):91). Testet gick ut på att man lät ett antal män styrketräna hårt i gymmet för att sedan dela upp dem i två olika grupper. Den ena gruppen fick en 20-gramsdos av protein var 3:e timme medan den andra gruppen fick en 40-gramsdos var sjätte timme.

Resultatet blev att den gruppen som fick 20-gramsdosen uppmättes ha en betydligt bättre proteinsyntes, återhämtning och muskelbyggnad i slutet av undersökningen än de som fick 40-gramsdoserna. Forskarna drog slutsaten att det är bättre med en liten mängd protein relativt ofta än jättemängder mera sällan. Kroppen kan ändå bara tillgodogöra sig en mindre mängd protein åt gången. Dessutom kan en för stor mängd omvandlas till fett i kroppen. Den här undersökningen kan vara värd en extra tanke nästa gång man står med proteinskopan i handen.