Att syssla med bodybuilding och formandet av sin egen fysik kan rätt mycket liknas vid formandet av ett samurajsvärd. Det krävs enorma ansträngningar och mycket tålamod för att tillverka ett riktigt bra och välbalanserat svärd. Svärdet går igenom otaliga processer innan det slutligen överlämnas till samurajen. Det hettas upp, formas och hamras, kyls ner i vatten, finslipas, hettas upp igen för att hamras och formas ytterligare osv.

 

När man studerar ett samurajsvärd närmare ser man att lager på lager lagts på för att forma ett gediget svärd som ska hålla en hel livstid. Faktum är att det är hela den långa processen och den hårdhänta behandlingen som stärker metallen och i slutänden förvandlar den till ett kraftfullt och värdefullt svärd. Samma principer som ligger bakom formandet av ett samurajsvärd kan tillämpas vid byggandet av den egna fysiken. Åratal av hamrande och slit i gymmet kommer till sist att resultera i en hård och väldefinierad kropp som inte går av för hackor.