Förra veckan besökte jag myndigheterna i USA för min intervju för att få ett green card. Hade väntat mig ett helt batteri av frågor men de hade egentligen bara två stycken:

Först frågade de om jag var terrorist (undrar om det är många som svarar ja på den frågan...?). Sen frågade de om jag var kommunist (en inte helt omotiverad fråga när man kommer från ett land med en halv-kommunistisk regering). Jag kunde enkelt övertyga om att jag inte är delaktig i någondera galenskap.

Mötet tog inte mer än 10 minuter. Ansökan godkänd. Idag kom kortet med posten.

Och ja - kortet är faktiskt grönt