En diet behöver kanske inte vara mer komplicerad än så här...