När jag gick på idrottshögskolan för några år sen, så ingick boken Att leva och verka till 100% (av Stephen Covey) i kurslitteraturen. Jag gillade den skarpt och  har nu precis läst den för andra gången. Boken handlar om att vara proaktiv och målmedveten i sin vardag och om att skapa vinna/vinna situationer i sina relationer med alla människor man möter.Ett av bokens huvudbudskap är att om man gör sitt bästa i allt man tar sig för, så faller alla andra bitar på plats till slut. Och även om boken i första hand är skriven för att tillämpas i vardagssituationer, så kan mycket också tillämpas i träningslokalen. Boken ger motivation att pressa fram det bästa man kan från varje träningspass, oavsett hur man mår eller om en viss dag har varit full av motgångar. Dåliga dagar hör enkelt till livet. Rekommenderas för alla som vill öka sin kapacitet, både i sin vardag och i gymmet.