Något man bör tänka på när man har beslutat sig för att sätta igång att träna eller äta hälsosammare, är att hjärnan förändras av erfarenheter. Våra vanor, både bra och dåliga, har fysiologiska motsvarigheter i upparbetade vägar och kopplingar i hjärnan. Genom att byta beteende, genom att lära nya saker, genom att öva att tänka på ett nytt sätt, så skapas nya kopplingar – nya tankebanor, bokstavligt talat.

Beslut om livsstilsförändringar måste därför nötas in i hjärnan. Känslan av välbefinnande efter träning måste konsolideras som ett tydligt minne i hjärnan, något som utmanar lockelsen i att stanna hemma i soff-ätande (och då menar jag inte att äta av soffan) kombinerat med TV-tittande (en för övrigt livsfarlig kombination). Det är svårt i början men när man väl fått hjulen att snurra så går det nästan av sig självt.