Den person som går emot strömmen och inte alltid följer den allmänna uppfattningen kommer  att möta mängder av motstånd från människor som anser sig ha den rätta synen på hur livet ska levas. Särskilt på gymmet verkar det finnas mycket folk som anser sig ha den enda rätta uppfattningen om hur man ska träna eller äta.

 

Ofta har de här besserwisser-typerna ett outsinligt behov av att uttrycka sina åsikter och skriva dem på näsan på alla som kommer i deras väg, och skulle man inte exakt följa deras anvisningar, så utgör man ett hot mot hela deras person. Jag tycker det är viktigt att man inte låter sig påverkas negativt av detta beteende. Det riskerar bara att bli en bromskloss i ens egen utveckling. Själv har jag ofta märkt att det är just de som går mot strömmen som till slut kommer fram till källorna…