Jag läste nyligen en undersökning som visar att folk i västvärlden i genomsnitt äter 600 kcal mer per dag än de gjorde för 30 år sedan. Det är alltså 4200 kalorier extra varje vecka (= ett halvt kilo ren fett). Är det konstigt att folk är tjockisar eller…?

 

Men allt det här överätandet kan knappast bero på dåliga kostkunskaper. Min hypotes är att det delvis handlar om tröstätande och svårigheter att kontrollera sin aptit, men också om en utbredd mentalitet i vårt samhälle som går ut på att få maximal behovstillfredsställelse så fort man känner ett begär. 

 

Själv arbetar jag hellre mot mål och belöningar som ger mig välbefinnande även på lite längre sikt. Jag har märkt att ibland kan det t.o.m. vara så att förmågan att avstå  att uppfylla ett begär kan vara mer tillfredsställande än begäret i sig.