Det tycks finnas två sorters människor: de som snackar om vad de ska göra och de som gör vad de snackar om. Visst vill man väl hellre tillhöra den senare kategorin...? Jag har därför bestämt mig för att de mål jag sätter upp för mig själv SKALL fullföljas, oavsett vilka hinder som kan uppstå längs vägen.

 

Med tiden har jag faktiskt upptäckt att ju oftare man lyckas fullfölja ett mål desto lättare blir det i längden. Man lär sig att lita på sig själv och "fräser in" positiva tankemönster i hjärnbarken. För att ta ett exempel: Om jag vet att jag många gånger tidigare lyckats överkomma hinder som försökt komma i vägen för min gymträning, så ger det i sin tur extra mental styrka att överkomma hinder även nästa gång de uppstår. Det är min fulla övertygelse att en kompromisslös attityd är vad som gör en människa till vinnare i längden.