En nypublicerad undersökning visar att folk i västvärlden i genomsnitt äter 600 kcal mer per dag än man gjorde för 30 år sedan. Det är alltså 4200 kalorier extra varje vecka (= ett halvt kilo ren fett). Utöver det så äter varje svensk i genomsnitt 17 kilo godis om året (världsrekord).

Det här bekräftar min uppfattning om att många människor i vårt samhälle tenderer att betrakta mat enbart som njutning eller ångestdämpning. Det handlar i stor utsträckning om tröstätande och svårigheter att kontrollera sin aptit, men också om en utbredd mentalitet i vårt samhälle som går ut på att få maximal behovstillfredsställelse så fort man känner ett begär. 

Det är förstås upp till var och en att göra som den vill men som idrottsman satsar jag hellre på att leva ett hälsosamt träningsliv. Jag betraktar i första hand mat som näring att bygga upp min kropp, min hälsa och mitt immunförsvar med. Jag vill hellre äta för att leva än leva för att äta.

Dessutom arbetar jag hellre mot mål och belöningar som ger mig långsiktigt välbefinnande. Jag har märkt att förmågan att avstå att uppfylla ett omedelbart begär kan vara mer tillfredsställande än begäret i sig…