Det skiljer cirka två timmar på när s.k. A- respektive B-människor har mest energi under dagen. Oftast är det de två timmar som skiljer mellan när A-människan (även kallat morgonmänniskor) går upp tills B-människan gör det.

Om den morgonpigga går upp mellan 06.00 och 07.00 är denne fylld av energi fram till någon gång mellan 12.00 och 13.00 och sen återigen vid 16.00. Sedan går det kraftigt utför resten av dagen. En B-människa (som gärna går upp efter 08.00) når sin topp framåt 15.00 och sen igen vid 18.00 och har sedan bra fart längre in på kvällen.

Om man är en A- eller B-människa beror på hormonella och biologiska faktorer. Det är bra  att ha insikt om vilken typ av människa man är när man planerar sin dag och när man man har som mest energi inför träningen.  Personligen är jag en A-människa som gärna tränar tidigt på morgonen men inte lika gärna efter 17 på eftermiddagen. Och jag försöker i möjligaste mån smita undan att sitta med pigga B-människor på långa eftermiddagsmöten mellan 13 och 16. Det är ren pina!Morgonträning på gymmet - funkar för mig!